Variante

V Sloveniji imamo 2 smeri Marijine romarske poti, ki vodita iz Mariazella v Avstriji in naprej na Hrvaško proti Mariji Bistrici.

 

ZAHODNA SMER se začne na avstrijsko-slovenski meji v Tratah in poteka mimo Marijinih cerkva v Zgornji Velki, Jareninskem Dolu, Gorci pri Malečniku, Vurberku, Podlehniku, Ptujski Gori vse do vznožja Donačke gore, kjer se nadaljuje naprej proti Hrvaški v treh krakih.

 

Prvi, najdaljši krak poteka mimo Marijinih cerkva na Ložnem, Ljubični, v Sladki Gori, Šmarju pri Jelšah, Završah pri Grobelnem, Botričnici, Kalobju, Dobju pri Planini, Zagorju, Kozjem, Podsredi in na Svetih gorah nad Bistrico ob Sotli (VARIANTA 1).

 

Drugi krak poteka ob meji s Hrvaško mimo Marijinih cerkva v Tržišču pri Rogaški Slatini, Slakah pri Podčetrtku in Olimju (VARIANTA 2).

 

Oba kraka se združita v Bistrici ob Sotli, od koder se pot nadaljuje na Hrvaško proti Mariji Bistrici.

 

Tretji, najkrajši krak teče mimo Marijine cerkve v Brezju nad Žetalami do slovensko-hrvaške meje v Gruškovju ali naprej v Zgornjem Leskovcu (VARIANTA 3). Tudi tukaj nadaljujemo pot do Marije Bistrice na Hrvaškem.

 

VZHODNA SMER Marijine romarske poti se začne na avstrijsko-slovenski meji v Gornji Radgoni in poteka vse do slovensko-hrvaške meje v Zavrču oziroma se nadaljuje do mejnega prehoda v Zgornjemu Leskovcu (VARIANTA 4). Pot vodi mimo Marijinih cerkva v Negovi, Polenšaku in Zavrču ter se nadaljuje naprej po Hrvaški vse do Marije Bistrice.