Varianta 3 - etapa 5: PTUJSKA GORA – JELOVICE – BUKOVJE – ŽETALE – MMP GRUŠKOVJE/MACELJ – (MP Zgornji Leskovec/Cvetlin)

TURISTIČNE KMETIJE z nastanitvijo:
•    Turistična kmetija Bubnjar – Loperski (Seosko domačinstvo Bubnjar – Loperski),
     Jazbina Cvetlinska 166, 42255 Cvetlin, Hrvaška tel: 00385 (0)42 705 051, 00385 (0)99 6928 807


TURISTIČNE KMETIJE:
•    Izletniška kmetija Kodrič, Kočice 63, 2287 Žetale, tel: 00386 (0)31 510 204,
      E-mail: daniela.kodric@gmail.com
•    Izletniška kmetija Bedenik, Žetale 24, 2287 Žetale, tel: 386 (0)2 769 22 41,
      E-mail: berta.bed@gmail.com
•    Vinogradništvo Vaupotič – Cestnik, Sedlašek 97 a, 2286 Podlehnik, tel: 00386 (0)2 768 08 01


TIC-i in ostali INFORMACIJSKI CENTRI:

•    Turistično društvo Žetale, Žetale 1, 2287 Žetale, tel: 00386 (0)2 765 30 10,
      E-mail: info@td-zetale.net,    td.zetale@gmail.com, Web: www.td-zetale.net