Varianta 2 - etapa 7: OLIMJE – VIRŠTANJ – BUČE – MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR


NASTANITVE / PRENOČIŠČA:

•    Turistična kmetija Klet Trebče 3jabolka, Trebče 82 a, 3256 Bistrica ob Sotli, tel: 00386 (0)3 580 40 65,
      E-mail: klet.trebce@siol.net
•    Zasebne sobe Babič Marjan, Bistrica ob Sotli 7 c, 3256 Bistrica ob Sotli, tel: 00386 (0)3 580 41 68
•    Strelišče – Gals Krkač, Kunšperk 19, 3256 Bistrica ob Sotli, tel: 00386 (0)3 809 41 20,        
      E-mail: gals.krkac@gmail.com


TURISTIČNE KMETIJE z nastanitvijo:

•    Domačija Stiplošek – Jožetov grič, Sela 27, 3254 Podčetrtek, tel: 00386 (0)3 580 55 21,
      E-mail: jozetov-gric@volja.net


GOSTINSTVO / HRANA in PIJAČA:
•    Gostilna Virštanj – Banovina, Virštanj 17, 3254 Podčetrtek, tel: 00386 (0)3 809 55 06
•    Gostilna Šempeter, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli, tel: 00386 (0)3 580 42 22,
      E-mail: sreco@sem5er.com, Web: www.sem5er.com


TURISTIČNE KMETIJE:
•    Turistična kmetija Gubenšek, Virštanj 1, 3254 Podčetrtek, tel: 00386 (0)3 580 55 89,
      E-mail: gubensek.karla@siol.net 
•    Domačija Štraus-Kramer, Virštanj 3, 3254 Podčetrtek, tel: 00386 (0)3 580 56 09,
      E-mail: domacija.straus@siol.net
•    Turistična kmetija »Velbana gorca« Toplišek, Gostinca 18, 3261 Lesično, tel: 00386 (0)3 580 55 40,
      E-mail: velbana.gorca@volja.net
•    Domačija Volavšek »Pri Škorcu«, Verače 9, 3254 Podčetrtek, tel: 00386 (0)3 580 55 13,
      E-mail: pri_skorcu@yahoo.com
•    Izletniška in turistična kmetija Bratuša, Črešnjevec ob Bistrici 5, 3256 Bistrica ob Sotli,
      tel: 00386 (0)3 580 42 14, E-mail: bostjan.bratusa@gmail.com
•    Kmetija Marof, Bistrica ob Sotli 31, 3256 Bistrica ob Sotli, tel: 00386 (0)51 607 037,
      E-mail: simon.rogina@siol.net, Web: www.marof.net


TIC-i  in ostali INFORMACIJSKI CENTRI:
•    Turistično društvo Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli, 3256 Bistrica ob Sotli,
      E-mail: tur.drustvobos@gmail.com, Web: www.td.bistricaobsotli.si