Zahodna smer marijine romarske poti

varianta 1 - 10 etap, 216 km (225 km)
etapa relacija čas poti dolžina poti
etapa 1 Trate–Zgornja Velka–Šentilj v Slovenskih goricah 6 ur 15 min 21 km
etapa 2 Šentilj v Slovenskih goricah–Jareninski Dol–Pernica–(Maribor) Malečnik–Spodnji Duplek 6 ur 45 min 28 km
etapa 3 Spodnji Duplek–Dvorjane–Vurberk–Ptuj 4 ure 45 min 19 km
etapa 4 Ptuj–Videm pri Ptuju–Podlehnik–Ptujska Gora 8 ur 45 min 32 km
etapa 5 Ptujska Gora–Jelovice–Bukovje–Rudijev dom pod Donačko goro 4 ure 30 min 14 km
etapa 6 Rudijev dom pod Donačko goro–Ložno–Dom na Boču–(Kostrivnica)–Pečica–Ljubično–Sladka Gora–Šmarje pri Jelšah 9 ur 29 km
etapa 7 Šmarje pri Jelšah–Završe pri Grobelnem–Botričnica–Šentjur 4 ure 30 min 16 km
etapa 8 Šentjur–Rifnik–(Slivnica pri Celju)–Kalobje–Dobje–Planina pri Sevnici 4 ure 45 min (7 ur 45 min) 18 km (27 km)
etapa 9 Planina pri Sevnici–Zagorje–Kozje–Podsreda 7 ur 24 km
etapa 10 Podsreda–(Koprivnica)–grad Podsreda–Svete gore nad Bistrico ob Sotli–MMP Bistrica ob Sotli/Razvor 3 ure 45 min 15 km
skupaj varianta 1 216 km (225 km)
varianta 2 - 7 etap, 174 km (208 km)
etapa relacija čas poti dolžina poti
etapa 1 Trate-Zgornja Velka-Šentilj v Slovenskih goricah 6 ur 15 min 21 km
etapa 2 Šentilj v Slovenskih goricah–Jareninski Dol–Pernica–(Maribor)–Malečnik–Spodnji Duplek 6 ur 45 min 28 km
etapa 3 Spodnji Duplek–Dvorjane–Vurberk–Ptuj 4 ure 45 min 19 km
etapa 4 Ptuj–Videm pri Ptuju–Podlehnik–Ptujska Gora 8 ur 45 min 32 km
etapa 5 Ptujska Gora–Jelovice–Bukovje–Rudijev dom pod Donačko goro–Rogatec–Rogaška Slatina 7 ur 28 km
etapa 6 Rogaška Slatina–Sv. Ema–(Spodnje Tinsko)–Podčetrtek–(Slake)–Olimje 5 ur 30 min 24 km
etapa 7 Olimje–Virštanj–Buče–MMP Bistrica ob Sotli/Razvor | Rudijev dom pod Donačko goro-MMP Bistrica ob Sotli/Razvor 5 ur 30 min 22 km (56 km)
skupaj varianta 2 174 km (208 km)
varianta 3 - 6 etap, 153 km (170 km)
etapa relacija čas poti dolžina poti
etapa 1 Trate–Zgornja Velka–Šentilj v Slovenskih goricah 6 ur 15 min 21 km
etapa 2 Šentilj v Slovenskih goricah–Jareninski Dol–Pernica–(Maribor)–Malečnik– Spodnji Duplek 6 ur 45 min 28 km
etapa 3 Spodnji Duplek–Dvorjane–Vurberk–Ptuj 4 ure 45 min 19 km
etapa 4 Ptuj–Videm pri Ptuju–Podlehnik–Ptujska Gora 8 ur 45 min 32 km
etapa 5 Ptujska Gora–Jelovice–Bukovje–Žetale–MMP Gruškovje/Macelj– Sveti Avguštin–(MP Zgornji Leskovec/Cvetlin) 7 ur (11 ur) 24 km (41 km)
Bukovje-MP Zgornji Leskovec/Cvetlin 29 km
skupaj varianta 3 153 km (170 km)