Predstavitev poti

 

 

 

 

Marijina romarska pot je poleg Emine romarske poti in Evropskih romarskih poti (Pilgrimage Europe SI-AT) tretji večji projekt Kozjanskega parka, s katerim je ta postal nosilni akter na področju razvoja romarskega turizma v Sloveniji.
Romarski turizem, ena izmed najbolj trajnostnih oblik turizma, združuje kulturno in naravno dediščino ter hkrati spodbuja lokalno prebivalstvo k aktivnemu vključevanju. Z romarskim turizmom spodbujamo turistični razvoj še neprepoznavnih krajev, in sicer v smeri pohodništva, kolesarstva in drugih prijaznih oblik preživljanja prostega časa v naravi.

Pomemben del Marijine romarske poti poteka po Kozjanskem parku, ki je eno najstarejših in najobsežnejših zavarovanih območij v Sloveniji. Zavarovano območje s statusom regijskega parka, veliko 200 km2, je mozaik predalpskega Posavskega hribovja, vinogradniškega gričevja, ravnic ob Sotli ter ohranjene narave in bogate kulturne dediščine. Visoka stopnja biotske raznovrstnosti uvršča Kozjanski park med najpomembnejša naravovarstvena območja v Sloveniji in Evropi, saj spada večji del parka v evropsko pomembna posebna varstvena območja NATURA 2000. Od leta 2010 se območje Kozjanskega z Obsoteljem ponaša s statusom biosfernega rezervata pod zaščito UNESCA.

Najpomembnejši točki Marijine romarske poti na območju Kozjanskega parka sta Svete gore nad Bistrico ob Sotli kot eno najstarejših slovenskih romarskih svetišč in Stare gore nad Podsredo. Posebno mesto ima romarski kraj Zagorje pri Lesičnem z baročno cerkvijo Zagorske Matere božje, v bližini katere se skriva biser naravne in kulturne dediščine Lurška jama.