Vzdrževalci poti

SEZNAM VZDRŽEVALCEV POTI


Planinsko društvo Atomske toplice - Podčetrtek
    Trška cesta 82, SI-3254 Podčetrtek 
Tel: 00386 (0)3 582 91 35
Web: www.pd-atpodcetrtek.si

Planinsko društvo Boč - Kostrivnica 
   Zgornja Kostrivnica 3,  SI-3241 Podplat
Web: www.pd-boc.com

Planinsko društvo Cirkulane
    Gradišča 29 a, SI-2282 Cirkulane
 Tel: 00386 (0)2 761 56 11
Web: www.planinci-cirkulane.si

Planinsko društvo Gornja Radgona
    Trg svobode 15 b, SI-9250 Gornja Radgona 
Tel: 00386 (0)2 564 14 30
Web: www.pdradgona.si

Planinsko društvo Hakl Sv. Trojica     Mariborska c. 1 , SI-2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah
Web: www.drustvo-hakl.si

Planinsko društvo Maribor Matica
    Jurčičeva 8, SI-2000 Maribor 
Tel: 00386 (0)2 251 29 62
Web: www.pd-mbmatica.si

Planinsko društvo Naveza     Vareja 2 a,  SI-2284 Videm pri Ptuju 
Web: www.pd-naveza.si

Planinsko društvo Paloma Sladki Vrh
    Sladki Vrh 7, SI-2214 Sladki Vrh
Tel: 00386 (0)2 645 73
Web: pd.paloma.si

Planinsko društvo Poljčane
    Bistriška cesta 89, SI-2319 Poljčane 

Planinsko društvo Ptuj     Prešernova ulica 27, SI-2250 Ptuj 
Tel: 00386 (0)2 777 15 11
Web: www.pdptuj.si

Planinsko društvo Slivnica pri Celju  
   Gorica pri Slivnici 98, SI-3263 Gorica pri Slivnici 
Web: www.pdslivnica.com

Planinsko društvo Sloga Rogatec
    Lerchingerjeva ulica 1, SI-3252 Rogatec
 Web: www.pd-sloga.com

Planinsko društvo Šentjur  
   Cesta Miloša Zidanška 28, SI-3230 Šentjur 
Tel: 00386 (0)3 749 32 33
Web: www.planinskodrustvo-sentjur.si

Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah
    Aškerčev trg 24, SI- 3241 Šmarje pri Jelšah 
Tel: 00386 (0)3 582 42 65
Web: www.pd-smarje.com

Planinsko društvo Vrelec Rogaška  
   Celjska Cesta 3 a, SI-3250 Rogaška Slatina 
Web: www.pdvrelec.wordpress.com   

Turistično društvo Duplek
    Cesta k Dravi 6, SI-2241 Spodnji Duplek
Web: www.td-duplek.si

Turistično društvo Zavrč 
    Turški Vrh 51, SI-2283 Zavrč
Tel: 00386 (0)2 761 06 01

Turistično društvo Žetale
    Žetale 1, SI-2287 Žetale

Tel: 00386 (0)2 765 30 10
Web: www.td-zetale.net