Projektni partnerji


JZ Kozjanski park (vodilni partner) www.kozjanski-park.si
RISO Zavod za razvoj in izboljšanje infrastrukture ter socialnega okolja Ptuj  www.riso.si
Razvojna agencija Kozjansko  www.ra-kozjansko.si
Turistička zajednica općine Marija Bistrica www.info-marija-bistrica.hr
Turistička zajednica Severno Zagorje www.lepoglava-info.hr
Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije  www.tzkzz.hr
Turistička zajednica grada Krapine  www.tzg-krapina.hr
Javna ustanova „Park prirode Medvednica“   www.pp-medvednica.hr
Grad Sveti Ivan Zelina   www.zelina.hr