Označitev poti

Označitev planinske poti Označitev evropske pešpoti Označitev tematske pohodne poti Informacijska tabla Informacijski pano

OZNAČITEV MARIJINE ROMARSKE POTI V SLOVENIJI

Marijina romarska pot je v Sloveniji označena v skladu z Zakonom o planinskih poteh (UL RS 61/2007) in Navodili za označevanje tematskih pohodnih poti.

Kjer Marijina romarska pot poteka po trasi planinske poti, je ta v skladu z Zakonom o planinskih poteh označena z belo-rdečo Knafelčevo markacijo, smerno puščico in rdečo smerno tablo z belim napisom.

Kjer teče tudi evropska pešpot, je uporabljena še rumeno-rdeča markacija.
        
Na preostalem delu Marijine romarske poti je ta v skladu z Navodili za označevanje tematskih pohodnih poti v Sloveniji označena z belo-rumeno markacijo, rumeno smerno puščico in rumeno smerno tablo s črnim napisom za tematske pohodne poti.

Na glavnih križiščih poti je smernim tablam dodana tabla z logotipom Marijine romarske poti.

Na pomembnejših točkah Marijine romarske poti stojijo informacijski panoji, kjer so navedene vse pomembne informacije o poti.

Ob vseh Marijinih cerkvah na poti in drugih pomembnih objektih kulturne dediščine pa najdemo informacijske table s pomembnejšimi podatki.

Za počitek je ob poti urejenih 30 počivališč.