Varianta 1 - etapa 9: PLANINA PRI SEVNICI – ZAGORJE – KOZJE - PODSREDA

NARAVNE ZNAMENITOSTI:

•    pečine, Šentvid pri Planini
•    Glija jama, Planinska vas
•    izvir reke Bistrice, Planinska vas
•    Lurška jama, Zagorje
•    dolina potoka Bistri graben
•    reka Bistrica
•    učna pot Vetrnik
•    rastišče blagajevega volčina, Bohor
•    platana, Kozje
•    dolina potoka Duplo
•    fosilno nahajališče, Podsreda
 

Varianta 1 - etapa 9: PLANINA PRI SEVNICI – ZAGORJE – KOZJE - PODSREDA

Učna pot Vetrnik