Varianta 1 - etapa 8: ŠENTJUR – RIFNIK – (Slivnica pri Celju) - KALOBJE – DOBJE – PLANINA PRI SEVNICI

NARAVNE ZNAMENITOSTI:

•    vrt družine Mauer, Rifnik
•    Slivniško jezero, Gorica pri Slivnici
•    ptičji rezervat ob Slivniškem jezeru, Gorica pri Slivnici
•    Turška lipa, Dobje pri Planini
•    Romihova divja hruška, Dobje pri Planini
•    Pušnikova bodika, Dobje pri Planini
•    dolina Gračnice
•    rastišče navadne jarice,Bohor
•    Turška lipa, Planina pri Sevnici
•    Grajski park, Planina pri Sevnici
•    Kostanjev in lipov drevored, Planina pri Sevnici
•    vrt Franca Jožefa, Slivnica pri Celju
 

Varianta 1 - etapa 8: ŠENTJUR – RIFNIK – (Slivnica pri Celju) - KALOBJE – DOBJE – PLANINA PRI SEVNICI

Rastišče navadne jarice,Bohor