Varianta 4 - etapa 2: SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH – VITOMARCI – JURŠINCI – POLENŠAK – GORIŠNICA

NARAVNE ZNAMENITOSTI:

•    izvir »Lüba vodica«, Andrenci
•    ribnik, Moškajnci
•    rastišče močvirske logarice, Tibolci
•    Slodnjakova lipa, Gorišnica