Varianta 3 - etapa 5: PTUJSKA GORA – JELOVICE – BUKOVJE – ŽETALE – MMP GRUŠKOVJE/MACELJ – (MP Zgornji Leskovec/Cvetlin)

NARAVNE ZNAMENITOSTI

•    Macelj
•    izvir Sotle, Macelj
•    gozdni rezervat Belinovec, Macelj
•    rastišče Juvanovega netreska, Resenik
 

Varianta 3 - etapa 5: PTUJSKA GORA – JELOVICE – BUKOVJE – ŽETALE – MMP GRUŠKOVJE/MACELJ – (MP Zgornji Leskovec/Cvetlin)

Macelj