Varianta 2 - etapa 7: OLIMJE – VIRŠTANJ – BUČE – MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

NARAVNE ZNAMENITOSTI:

•    stara trta na Banovini, Virštanj
•    Gruska jama, Puščavnikova jama, Buče
•    Kodrinovo brezno, Buče
•    Pustišekova jama, Lastnič
•    Kraški izvir »Davjek«, Dekmanca
•    Žurajev hrast, Križan Vrh
•    izvir Trebčice, Trebče
•    soteska reke Bistrice »Prišjek«, Zagaj

 

Varianta 2 - etapa 7: OLIMJE – VIRŠTANJ – BUČE – MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

Gruska jama, Puščavnikova jama, Buče

Varianta 2 - etapa 7: OLIMJE – VIRŠTANJ – BUČE – MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

Pustišekova jama, Lastnič