Varianta 1 - etapa 10: PODSREDA – (Koprivnica) – GRAD PODSREDA – SVETE GORE – MMP BISTRICA OB SOTLI / RAZVOR

NARAVNE ZNAMENITOSTI:

•    izvir Štok, Podsreda
•    pešpot Podsreda
•    grajski ribnik, Podsreda
•    suho podolje s požiralnikom, Gorjane nad Podsredo
•    Vranske in Pavlekove pečine, Orlica
•    soteska reke Bistrice »Prišjek«, Bistrica ob Sotli
•    izvir Trebčice, Trebče
•    ribnik, Trebče
•    Periše,Trebče
•    reka Sotla in soteska Zelenjak
•    Kunšpersko polje, Kunšperk

Varianta 1 - etapa 10: PODSREDA – (Koprivnica) – GRAD PODSREDA – SVETE GORE – MMP BISTRICA OB SOTLI / RAZVOR

Soteska reke Bistrice »Prišjek«, Bistrica ob Sotli