Varianta 1 - etapa 8:ŠENTJUR - RIFNIK - (SLIVNICA PRI CELJU) - KALOBJE - DOBJE - PLANINA PRI SEVNICI

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    ruševine gradu Rifnik
•    arheološki park Rifnik
•    cerkev Marije Magdalene, Slivnica pri Celju
•    cerkev Janeza Krstnika, Slivnica pri Celju
•    cerkev sv. Urbana, Gorica pri Slivnici
•    zaščitena vas Javorje
•    cerkev sv. Helene, Javorje
•    znamenje, Kalobje
•    Kozjanska domačija, Dobje pri Planini
•    Drefatova kapela, Dobje pri Planini
•    kapela, Gorica pri Dobjem
•    grad Planina, Planina pri Sevnici
•    cerkev sv. Marjete, Planina pri Sevnici
•    kužno znamenje, Planina pri Sevnici
•    pranger, Planina pri Sevnici
•    Etnološka zbirka Šmid in stalna razstava Kozjansko žari, Planina pri Sevnici
•    rojstna hiša Anne Wambrechtsammer, Planina pri Sevnici

    
 

Varianta 1 - etapa 8:ŠENTJUR - RIFNIK - (SLIVNICA PRI CELJU) - KALOBJE - DOBJE - PLANINA PRI SEVNICI

Arheološki park Rifnik

Varianta 1 - etapa 8:ŠENTJUR - RIFNIK - (SLIVNICA PRI CELJU) - KALOBJE - DOBJE - PLANINA PRI SEVNICI

Cerkev Marije Magdalene, Slivnica pri Celju