Varianta 1 - etapa 7: ŠMARJE PRI JELŠAH - ZAVRŠE PRI GROBELNEM - BOTRIČNICA - ŠENTJUR

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    cerkev sv. Lovrenca, Močle
•    cerkev sv. Miklavža, Sotensko pri Šmarju
•    cerkev sv. Ožbolta, Uniše
•    cerkev sv. Ahaca, Stopče
•    cerkev sv. Rozalije, Šentjur
•    cerkev sv. Primoža in Felicijana, Primož pri Šentjurju
•    Muzej zakladi Rifnika, Šentjur
•    Stalna razstava New Swing Quarteta, Šentjur
•    Ipavčeva hiša, Šentjur
•    Plečnikov vodnjak na vrtu Ipavčeve hiše, Šentjur
•    kipi bratov Ipavcev, Šentjur
•    Muzej Južne železnice, Šentjur
•    cerkev sv. Jurija, Šentjur
•    Galerija Zgornji trg, Šentjur
•    kužno znamenje iz Marija Dobja, Galerija Zgornji trg, Šentjur
•    kip Franja Malgaja, Šentjur

Varianta 1 - etapa 7: ŠMARJE PRI JELŠAH - ZAVRŠE PRI GROBELNEM - BOTRIČNICA - ŠENTJUR

Cerkev sv. Ožbolta, Uniše

Varianta 1 - etapa 7: ŠMARJE PRI JELŠAH - ZAVRŠE PRI GROBELNEM - BOTRIČNICA - ŠENTJUR

Cerkev sv. Primoža in Felicijana, Primož pri Šentjurju