Varianta 1 - etapa 6: RUDIJEV DOM POD DONAČKO GORO - LOŽNO - DOM NA BOČU - (KOSTRIVNICA) - PEČICA - LJUBIČNO - SLADKA GORA - ŠMARJE PRI JELŠAH

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    cerkev sv. Florijana, Sv. Florijan
•    cerkev sv. Marjete, Boč
•    partizanska bolnica, Boč
•    cerkev sv. Nikolaja, Boč
•    Grilova kapela, Cerovec pod Bočem
•    kozolec Toplar pri Kraljevem vrelcu, Kostrivnica
•    cerkev sv. Lenarta, Drevenik
•    cerkev sv. Rozalije, Spodnji Gabernik
•    cerkev sv. Mihaela, Pečica
•    cerkev sv. Nikolaja, Lemberg
•    trg Lemberg s prangerjem in rotovžem, Lemberg
•    ruševine gradu Lemberg, Lemberg
•    cerkev sv. Pankracija, Lemberg
•    Kalvarija in cerkev sv. Roka, Šmarje pri Jelšah
•    Jelšingrad, Šmarje pri Jelšah
  

Varianta 1 - etapa 6: RUDIJEV DOM POD DONAČKO GORO - LOŽNO - DOM NA BOČU - (KOSTRIVNICA) - PEČICA - LJUBIČNO - SLADKA GORA - ŠMARJE PRI JELŠAH

Cerkev sv. Nikolaja, Boč

Varianta 1 - etapa 6: RUDIJEV DOM POD DONAČKO GORO - LOŽNO - DOM NA BOČU - (KOSTRIVNICA) - PEČICA - LJUBIČNO - SLADKA GORA - ŠMARJE PRI JELŠAH

Cerkev sv. Lenarta, Drevenik