Varianta 4 - etapa 3: GORIŠNICA - FORMIN - BORL - MMP ZAVRČ/ DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    Šveičova kapelica, Formin
•    Leplinova kapelica, Gajevci
•    grad, Muretinci 
•    Majcenovičeva kapelica, Dolane
•    grad Borl, Dolane
•    cerkev sv. Trojice, Dolane
•    cerkev sv. Ane, Veliki Vrh
•    dvorec Zavrč, Zavrč
•    cerkev sv. Miklavža, Zavrč
•    cerkev sv. Mohorja, Turški Vrh
•    stebrasto znamenje, Turški Vrh
 

Varianta 4 - etapa 3: GORIŠNICA - FORMIN - BORL - MMP ZAVRČ/ DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA

Grad Borl, Dolane

Varianta 4 - etapa 3: GORIŠNICA - FORMIN - BORL - MMP ZAVRČ/ DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA

Cerkev sv. Ane, Veliki Vrh