Varianta 4 - etapa 2: SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH - VITOMARCI - JURŠINCI - POLENŠAK - GORIŠNICA

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    kapela sv. Marije Brezmadežne, Spodnja Senarska
•    kapela žalostne Matere božje, Gornje Verjane
•    kužno znamenje, Čagona
•    cerkev sv. Andraža, Vitomarci
•    kapela, Vitomarci
•    Hrgova viničarska hiška, Vitomarci
•    lesena Toševa preša, Vitomarci
•    kužno znamenje Čušev križ, Hvaletinci
•    razgledni stolp na Gomili, Senčak pri Juršincih
•    Puhov muzej, Sakušak
•    rojstna hiša Antona Slodnjaka, Bodkovci
•    kapela Aleluja, Dragovič
•    cerkev sv. Lovrenca, Juršinci
•    Muzej Društva za ohranjanje in razvijanje dediščine, Juršinci
•    kapela in spomenik NOB, Mostje
•    Šegulovo gospodarsko poslopje, Polenci
•    Benkova kapelica, Prerad
•    baročni dvorec Dornava, Dornava
•    Dominkova domačija, Gorišnica
•    cerkev sv. Marjete Antiohijske, Gorišnica
•    skulptura iz litoželeznih križev in kapela na pokopališču, Gorišnica
 

Varianta 4 - etapa 2:  SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH - VITOMARCI - JURŠINCI - POLENŠAK - GORIŠNICA

Cerkev sv. Andraža, Vitomarci

Varianta 4 - etapa 2:  SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH - VITOMARCI - JURŠINCI - POLENŠAK - GORIŠNICA

Kužno znamenje Čušev križ, Hvaletinci