Varianta 3 - etapa 5: PTUJSKA GORA - JELOVICE - BUKOVJE - ŽETALE - MMP GRUŠKOVJE/MACELJ - SVETI AVGUŠTIN - (MMP ZGORNJI LESKOVEC/CVETLIN)

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    cerkev sv. Mihaela, Žetale
•    cerkev sv. Boštjana, Čermožiše
•    etnološka zbirka Vukova domačija, Dobrina pri Žetalah
•    cerkev sv. Avguština in cerkev sv. Marije Magdalene, Sveti Avguštin
•    etnografska zbirka, Velika Varnica
 

Varianta 3 - etapa 5: PTUJSKA GORA - JELOVICE - BUKOVJE - ŽETALE - MMP GRUŠKOVJE/MACELJ - SVETI AVGUŠTIN - (MMP ZGORNJI LESKOVEC/CVETLIN)

Cerkev sv. Mihaela, Žetale

Varianta 3 - etapa 5: PTUJSKA GORA - JELOVICE - BUKOVJE - ŽETALE - MMP GRUŠKOVJE/MACELJ - SVETI AVGUŠTIN - (MMP ZGORNJI LESKOVEC/CVETLIN)

Etnološka zbirka Vukova domačija, Dobrina pri Žetalah