Varianta 2 - etapa 7: OLIMJE - VIRŠTANJ - BUČE - MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    cerkev sv. Andreja, Olimje
•    Banovina, Virštanj
•    cerkev sv. Filipa in Jakoba, Sela
•    cerkev sv. Trojice, Dobležiče
•    cerkev sv. Petra, Buče
•    cerkev sv. Nikolaja, Polje ob Sotli
•    Trebeže, Križan Vrh
•    kamnito znamenje, Črešnjevec
•    znamenje na Obrežu, Zagaj
 

Varianta 2 - etapa 7: OLIMJE - VIRŠTANJ - BUČE - MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

Cerkev sv. Trojice, Dobležiče

Varianta 2 - etapa 7: OLIMJE - VIRŠTANJ - BUČE - MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

Cerkev sv. Petra, Buče