Varianta 2 - etapa 6:ROGAŠKA SLATINA - SV. EMA - (SPODNJE TINSKO) - PODČETRTEK - (SLAKE) - OLIMJE

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    cerkev sv. Vida, Vidovica
•    cerkev sv. Henrika (Areh), Vonarje
•    sv. Katarina, Nezbiše
•    cerkev sv. Eme, Sv. Ema
•    cerkev sv. Urbana, Cmereška Gorca
•    cerkev sv. Ane, Spodnje Tinsko
•    grad Podčetrtek
•    cerkev sv. Lovrenca, Podčetrtek
•    muzej kmečke opreme, Podčetrtek
•    minoritski samostan in stara lekarna, Olimje
•    koča pri čarovnici, Olimje

 

Varianta 2 - etapa 6:ROGAŠKA SLATINA - SV. EMA - (SPODNJE TINSKO) - PODČETRTEK - (SLAKE) - OLIMJE

Cerkev sv. Eme, Sv. Ema

Varianta 2 - etapa 6:ROGAŠKA SLATINA - SV. EMA - (SPODNJE TINSKO) - PODČETRTEK - (SLAKE) - OLIMJE

Minoritski samostan in stara lekarna, Olimje