Varianta 2 - etapa 4: PTUJ - VIDEM PRI PTUJU - PODLEHNIK - PTUJSKA GORA

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

 

•   cerkev sv. Vida, Videm pri Ptuju
•    Minoritski samostan, Videm pri Ptuju
•    cerkev sv. Janža, Dravinjski Vrh
•    Gaiserjev križ, Dravinjski Vrh
•    cerkev žalostne Matere Božje, Stanošina
•    cerkev sv. Duha, Rodni Vrh
•    cerkev sv. Trojice, Gorca
•    Etnološki muzej, Gorca
•    Viničarski muzej, Gorca
•    kužno znamenje, Janški Vrh
•    cerkev sv. Janeza Krstnika, Janški Vrh
•    Gomilno grobišče, Podlože pod Ptujsko Goro
•    Pranger, Ptujska Gora
•    kužno znamenje, Ptujska Gora
•    cerkev sv. Lenarta, pokopališče na Ptujski Gori
 

Varianta 2 - etapa 4: PTUJ - VIDEM PRI PTUJU - PODLEHNIK - PTUJSKA GORA

Cerkev sv. Trojice, Gorca

Varianta 2 - etapa 4: PTUJ - VIDEM PRI PTUJU - PODLEHNIK - PTUJSKA GORA

Kužno znamenje, Ptujska Gora