Varianta 1 - etapa 10: PODSREDA - (KOPRIVNICA) - GRAD PODSREDA - SVETE GORE NAD BISTRICO OB SOTLI - MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    grad Podsreda
•    Kunejev hram, Gorjane nad Podsredo
•    spomenik tolarju, Osredek pri Podsredi
•    Preskarjev mlin, Osredek pri Podsredi
•    kapela Lurške Matere božje, Koprivnica
•    Kolarjeva domačija, Trebče
•    Osojnikov križ, Zagaj
•    Svete gore nad Bistrico ob Sotli (kapela sv. Jurija, sv. Martina, sv. Sebastijana in sv. Fabijana, Lurška kapela), Zagaj
•    kapela Božja noga, Zagaj
•    kamnito znamenje Zvezani križ, Zagaj
•    vodnjak, Bistrica ob Sotli
•    cerkev sv. Petra, Bistrica ob Sotli
•    Kravaričeva domačija, Kunšperk
•    razvaline gradu Kunšperk, Kunšperk
•    trg Kunšperk
•    cerkev sv. Križa, Ples

Varianta 1 - etapa 10: PODSREDA - (KOPRIVNICA) - GRAD PODSREDA - SVETE GORE NAD BISTRICO OB SOTLI - MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

Grad Podsreda

Varianta 1 - etapa 10: PODSREDA - (KOPRIVNICA) - GRAD PODSREDA - SVETE GORE NAD BISTRICO OB SOTLI - MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

Kapela Lurške Matere božje, Koprivnica