Varianta 1 - etapa 9: PLANINA PRI SEVNICI - ZAGORJE - KOZJE - PODSREDA

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    kapelice križevega pota in cerkev sv. Križa, Planina pri Sevnici
•    cerkev sv. Vida, Šentvid pri Planini
•    cerkev sv. Marije Magdalene, Zagorje
•    kapela, Zagorje
•    trg Kozje
•    cerkev sv. Eme, Kozje
•    dvorec Kozje, Kozje
•    Kroflnov mlin, Kozje
•    muzej Šola moje mame, Kozje
•    kapelice križevega pota, Podsreda
•    cerkev sv. Janeza Krstnika, Podsreda
•    Slovensko-bavarska hiša, Podsreda
•    pranger, Podsreda
•    trg Podsreda
•    Levstikov mlin, Podsreda
•    Javerškova domačija, Podsreda

 

Varianta 1 - etapa 9: PLANINA PRI SEVNICI - ZAGORJE - KOZJE - PODSREDA

Kapelice križevega pota in cerkev sv. Križa, Planina pri Sevnici

Varianta 1 - etapa 9: PLANINA PRI SEVNICI - ZAGORJE - KOZJE - PODSREDA

Cerkev sv. Marije Magdalene, Zagorje