40. Polenšak

CERKEV MARIJINEGA OBISKANJA

 

skrinjica na Gostilni Šegula, Polenci 41, SI-2257 Polenšak