25. Podsreda

CERKEV MATERE BOŽJE SEDEM ŽALOSTI (Stare gore nad Podsredo)


Bar pod gradom, Podsreda 49, SI-3257 Podsreda