22. Planina pri Sevnici

 

Gostišče Montparis, Planina pri Sevnici 44, SI-3225 Planina pri Sevnici