20. Kalobje

CERKEV MARIJINEGA IMENA

 

Gostilna Erjavec, Kalobje 17, SI-3233 Kalobje