19. Slivnica pri Celju

 

Turistična kmetija Cvetka Hrastnik, Slivnica pri Celju 22/b, SI-3263 Slivnica pri Celju