17. Završe pri Grobelnem

CERKEV MATERE DOBREGA SVETA

 

skrinjica pri Marijini cerkvi, Završe pri Grobelnem, SI-3231 Grobelno