10. Ptujska Gora

  BAZILIKA MARIJE ZAVETNICE

 

Župnijski urad Ptujska Gora, Ptujska gora 40, SI-2323 Ptujska Gora