Kontrolne točke

1. Zgornja Velka

CERKEV MARIJE SNEŽNE

 

Okrepčevalnica Snežinka, Zgornja Velka 38, SI-2213 Zgornja Velka 


2. Jareninski Dol

CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA

 

Gostilna Pri lipi, Jareninski dol 19, SI-2221 Jarenina


3. Pernica

 

Gostilna Kramberger, Pernica 4, SI-2231 Pernica   


4. Malečnik

CERKEV DEVICE MARIJE NA GORCI

 

Pizzeria Črni Baron, Malečnik 158, SI-2229 Malečnik


5. Zgornji Duplek

 

Bar Splavar, Zgornji Duplek 5, SI-2241 Spodnji Duplek


6. Vurberk

CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA

 

skrinjica na vaškem domu, Vurberk 93, SI-2241 Spodnji Duplek


7. Ptuj

 

Hotel Mitra, Prešernova 6, SI-2250 Ptuj


8. Videm pri Ptuju

 

Okrepčevalnica pri Treh lipah, Videm pri Ptuju 48, SI-2284 Videm pri Ptuju


9. Podlehnik

CERKEV DEVICE MARIJE

 

skrinjica na Gostišču Ob ribniku, Dežno 6/a, SI-2286 Podlehnik
 


10. Ptujska Gora

  BAZILIKA MARIJE ZAVETNICE

 

Župnijski urad Ptujska Gora, Ptujska gora 40, SI-2323 Ptujska Gora


11. Donačka gora

 

skrinjica na Rudijevem domu pod Donačko goro, Donačka gora 37 a, SI-3252 Rogatec


12. Ložno

CERKEV MARIJE LORETSKE

 

skrinjica na Izletniški kmetiji Sovič Ložno, Strmec pri Svetem Florijanu 32, SI-3252 Rogatec


13. Boč

 

 

Planinski dom na Boču, Drevenik 7, SI-3241 Podplat


14. Ljubično

CERKEV ŠKAPULIRSKE MATERE BOŽJE

 

skrinjica pri Marijini cerkvi, Zbelovska Gora, SI-3215 Loče


15. Sladka Gora

CERKEV ČUDODELNE MATERE BOŽJE

 

Bar Sladka gora, Sladka gora 4/a, SI-3240 Šmarje pri Jelšah
 


16. Šmarje pri Jelšah

 CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA

 

Vialli pub, Aškerčev trg 23, SI-3240 Šmarje pri Jelšah


17. Završe pri Grobelnem

CERKEV MATERE DOBREGA SVETA

 

skrinjica pri Marijini cerkvi, Završe pri Grobelnem, SI-3231 Grobelno
 


18. Botričnica

CERKEV MARIJE SEDEM ŽALOSTI

 

Gostilna Jug, Ul. skladateljev Ipavcev 18, SI-3230 Šentjur


19. Slivnica pri Celju

 

Turistična kmetija Cvetka Hrastnik, Slivnica pri Celju 22/b, SI-3263 Slivnica pri Celju


20. Kalobje

CERKEV MARIJINEGA IMENA

 

Gostilna Erjavec, Kalobje 17, SI-3233 Kalobje


21. Dobje pri Planini

CERKEV KARMELSKE MATERE BOŽJE

 

Gostilna pri Urški, Dobje pri Planini 5, SI-3224 Dobje pri Planini


22. Planina pri Sevnici

 

Gostišče Montparis, Planina pri Sevnici 44, SI-3225 Planina pri Sevnici


23. Zagorje

CERKEV MARIJE POMOČNICE

 

skrinjica na domu krajanov, Zagorje 47, SI-3261 Lesično


24. Kozje

CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA

 

Bar Perla, Kozje 38, SI-3260 Kozje


25. Podsreda

CERKEV MATERE BOŽJE SEDEM ŽALOSTI (Stare gore nad Podsredo)


Bar pod gradom, Podsreda 49, SI-3257 Podsreda


26. Svete gore nad Bistrico ob Sotli

CERKEV MATERE BOŽJE

 

skrinjica pri Marijini cerkvi, Zagaj, SI-3256 Bistrica ob Sotli


27. Bistrica ob Sotli

 

Gostilna Šempeter, Bistrica ob Sotli 9, SI-3256 Bistrica ob Sotli


28. Rogatec

 

Kavarna in slaščičarna pri Mariji, Trg 8, SI-3252 Rogatec


29. Rogaška Slatina

 CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA

 

Turizem Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 1, SI-3250 Rogaška Slatina


30. Podčetrtek

CERKEV DEVICE MARIJE NA PESKU

 

recepcija hotela Breza, Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek

 


31. Olimje

CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA

 

Minoritski samostan, Olimje 82, SI-3254 Podčetrtek


32. Buče

Bar Buče, Buče 57, SI-3255 Buče


33. Žetale

CERKEV MARIJE TOLAŽNICE NA BREZJU

 

Bar Žetale, Žetale 6, SI-2287 Žetale
 


34. Gornja Radgona

 

skrinjica pri cerkvi sv. Petra, Maistrov trg 2, SI-9250 Gornja Radgona


35. Rodmošci

 

skrinjica na rojstni hiši dr. Antona Trstenjaka, Rodmošci 17, SI-9250 Gornja Radgona


36. Negova

CERKEV MARIJINEGA ROJSTVA

 

Kava bar Graščak, Negova 17, SI-9245 Spodnji Ivanjci
 


37. Sveta Trojica v Slovenskih goricah

 

Gostilna na Griču, Cesta Maksa Kavčiča 2, SI-2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah


38. Vitomarci

 

Bar Cobra, Vitomarci 74, SI-2255 Vitomarci


39. Juršinci

 

Bar Kaučič, Juršinci 11, SI-2256 Juršinci


40. Polenšak

CERKEV MARIJINEGA OBISKANJA

 

skrinjica na Gostilni Šegula, Polenci 41, SI-2257 Polenšak


41. Gorišnica

 

skrinjica pri Dominkovi domačiji, Gorišnica 54, SI-2272 Gorišnica


42. Zavrč

CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA

 

Okrepčevalnica Gregurec, Zavrč 8, SI-2283 Zavrč


43. Drenovec

 

Turistična kmetija Pungračič, Drenovec 7, SI-2283 Zavrč


44. Paradiž

 

skrinjica na domačiji Bratušek, Paradiž 60, SI-2282 Cirkulane


45. Sveti Avguštin

 

 skrinjica pri domačiji Šmigoc, Velika Varnica 20, SI-2285 Zgornji Leskovec


Kontrolne točke
Kontrolne točke