Varijanta 1 - etapa 7: ŠMARJE PRI JELŠAH – ZAVRŠE PRI GROBELNEM – BOTRIČNICA – ŠENTJUR

NASTANITVE / PRENOČIŠČA:
•    Hotel Žonta, Cesta Valentina Orožna 4, 3230 Šentjur, tel: 386 (0)3 746 12 50,
      E-mail: hotel.sentjur@zonta-sp.si, Web: www.zonta-sp.si
•    Gostišče in prenočišča Bohorč, Ulica Dušana Kvedra 44, 3230 Šentjur, tel:00386 (0)3 746 14 30,
      E-mail: bohorc.marjan@siol.net,  Web: www.gostisce-bohorc.com

GOSTINSTVO / HRANA in PIJAČA:

•    Gostilna Pri Ahacu, Stopče 31, 3231 Grobelno, tel: 00386 (0)3 746 66 46, E-mail: gostilna@ahac.si,
      Web: www.priahacu.si
•    Gostilna Jug, Ulica skladateljev Ipavcev 18, 3230 Šentjur, tel: 00386 (0)3 749 23 10,
      E-mail: gostilna.jug@gmail.com
•    Gostilna Kajzler, Ulica skladateljev Ipavcev 7, 3230 Šentjur, tel: 00386 (0)70 413 441
•    Pizzeria Osmica, Ulica Dušana Kvedra 12, 3230 Šentjur, tel: 00386 (0)59 020 033


TURISTIČNE KMETIJE:
•    Izletniški turizem Jezovšek, Spodnje Selce 5, 3231 Grobelno, tel: 00386 (0)3 579 41 23,
     E-mail: darja.jezovsek@volja.net


TIC-i  in ostali INFORMACIJSKI CENTRI:
•    Turistično informativni center Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur,
     tel: 00386 (0)3 749 25 23, E-mail: tic@turizem-sentjur.com, Web: www.turizem-sentjur.com