Varijanta 3 - etapa 2: ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH – JARENINA – PERNICA – (Maribor) – MALEČNIK – SP


NASTANITVE / PRENOČIŠČA:

•    Zasebne sobe David Fras, Pesnica pri Mariboru 52 e, 2211 Pesnica pri Mariboru,                             
      tel: 00386 (0)2 653 72 61
•    Michel's Pub in apartmaji, Jelenče 19 a, 2211 Pesnica, tel: 00386 (0)2 651 80 01
•    Pizzeria Črni Baron, Malečnik 158, 2229 Malečnik, tel: 00386 (0)2 480 63 00, E-mail: info@crnibaron.si,
     Web: www.crnibaron.com
•    Gostilna Valerija, Cesta k Dravi 7, 2241 Spodnji Duplek, tel: 00386 (0)2 684 02 80,
      E-mail: damjan.fleisaker1@siol.net, Web: www.valerija-sp.si
•    Bar Splavar, Zgornji Duplek 5, 2241 Spodnji Duplek, tel: 00386 (0)2 681 42 31, E-mail: info@splavar.net
     Web: www.splavar.net/bar


GOSTINSTVO / HRANA in PIJAČA:
•    Gostilna Kramberger, Pernica 4, 2231 Pernica, tel: 00386 (0)2 644 91 36
•    Gostilna Knuplež, Močna 10, 2231 Pernica, tel: 00386 (0)2 720 62 08
•    Gostilna Šiker, Močna 7, 2231 Pernica, tel: 00386 (0)2 720 59 21, E-mail: info@siker.si, Web: www.siker.si
•    Gostilna Pauman, Pesniški dvor 9, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel: 386 (0)2 640 00 01
•    Okrepčevalnica Snežinka,  Pesnica Pri Mariboru 59 d, 2211 Pesnica pri Mariboru,
      tel: 00386  (0)2 653 24 41
•    Gostilna in vinoteka Žmavc, Spodnji Jakobski dol 2, 2222 Jakobski dol, tel: 00386 (0)41 609 020
•    Gostilna Pri lipi, Jareninski dol 19, 2221 Jarenina, tel: 00386 (0)70 297 692
•    Pizzeria Branko, Jareninski dol 64, 2221 Jarenina, tel: 00386 (0)2 640 52 21
•    Gostilna Frajgraba, Vodole 1, 2229 Malečnik, tel: 00386 (0)2 473 24 03, E-mail: info@frajgraba.si,
     Web: www.frajgraba.si


TURISTIČNE KMETIJE z nastanitvijo:

•    Turistična kmetija Joannes, Vodole 34, 2229 Malečnik, tel: 00386 (0)2 473 21 02, E-mail: joannes@siol.net
•    Turistična kmetija Bračko, Vodole 5, 2229 Malečnik, tel: 00386 (0)2 473 24 44,
      E-mail: bracko.turizem@volja.net
•    Turistična kmetija Emil, Vodole 23, 2229 Malečnik, tel: 00386 (0)2 473 00 96


TURISTIČNE KMETIJE, KLETI:
•    Izletniška kmetija Skupek, Polički vrh 29, 2221 Jarenina, tel: 00386 (0)2 641 00 07
•    Izletniška kmetija Kozar, Ložane 5, 2231 Pernica, tel: 00386 (0)2 640 68 41
•    Izletniška kmetija Pavalec, Vukovski vrh 5, 2221 Jarenina, tel: 00386 (0)2 641 26 01
•    Klet Pesnica, Pesnica pri Mariboru, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel: 00386 (0)2 654 42 70
•    Vinska klet Dveri pax, Polički vrh 1, 2221 Jarenina, tel: 00386 (0)2 644 00 82, E-mail: office@dveri-pax.com,
     Web: www.dveri-pax.com
•    Družinska kmetija Protner, Dragučova 65, 2229 Malečnik, tel: 00386 (0)2 473 03 92,
      E-mail: bojan.protner@siol.net
•    Turizem-vinarstvo Mak, Vodole 3 a, 2229 Malečnik, tel: 00386 (0)2 473 20 06
•    Vinarstvo in turizem Markuš, Malečnik 255, 2229 Malečnik, tel: 00386 (0)2 473 03 38,
      E-mail: info@turizemmarkus.com, Web: www.turizemmarkus.com
•    Turistična kmetija Valentan, Vodule 36, 2229 Malečnik, tel: 00386 (0)2 473 05 18,
      E-mail: svalentan@gmail.com


TIC-i in ostali INFORMACIJSKI CENTRI:
•    Turistično informacijski center Maribor, Partizanska cesta 6 a, 2000 Maribor, tel: 00386 (0)2 234 66 11, 
      E-mail: tic@maribor.si, Web: www.maribor-pohorje.si
•    Zavod za turizem Maribor, Partizanska cesta 47, 2000 Maribor, tel: 00386 (0)2 234 66 00,
      E-mail: zzt@maribor.si, Web: www.maribor-pohorje.si
•    Hiša Stare trte, Vojašniška ulica 8,  2000 Maribor,  tel: 00386 (0)2 251 51 00, E-mail: stara-trta@maribor.si