Varijanta 1 - etapa 9: PLANINA PRI SEVNICI – ZAGORJE – KOZJE - PODSREDA


NASTANITVE / PRENOČIŠČA:
•    Motel Ribnik, Kozje 50 a, 3260 Kozje, tel: 00386 (0)3 809 03 40
•    Apartmaji Slovensko – bavarska hiša, Podsreda 36, 3257 Podsreda, tel: 00386 (0)3 800 71 00,
     E-mail: kozjanski-park@kp.gov.si, Web: www.kozjanski-park.si


GOSTINSTVO / HRANA in PIJAČA:
•    Turistično ekološko društvo Kovač, Šentvid pri Planini 12, 3225 Planina pri Sevnici,
      tel: 00386 (0)3 748 10 70
•    Gostišče Pri Švajgerju, Kozje 138, 3260 Kozje, tel: 00386 (0)3 809 04 10


TURISTIČNE KMETIJE, VINOTOČI:
•    Piršev izletniški turizem, Zdole 15, 3260 Kozje, tel: 00386 (0)3 5 801 176, E-mail: pit@tvis.si


TIC-i  in ostali INFORMACIJSKI CENTRI:
•    Turistično informativni center Kozje,  Kozje 49, 3260 Kozje, tel: 00386 (0)3 580 13 36,
      E-mail: tic@obcina-kozje.si, Web: www.tic-kozje.si
•    Javni zavod Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda, tel: 00386 (0)3 800 71 00,
      E-mail: kozjanski-park@kp.gov.si, Web: www.kozjanski-park.si