Kontakt

KONTAKT

Kozjanski park
Podsreda 45
SI-3257 Podsreda
Slovenija
Tel.: +386 (0)3 800 71 00
Fax: +386 (0)3 800 71 08
E-mail:  kozjanski-park@kp.gov.si
Web: www.kozjanski-park.si

Voditeljica projekta: Tatjana Zalokar