O projektu


MARIJANSKI HODOČASNIČKI PUT
(Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007 – 2013)


Marijanski hodočasnički put je projekt sufinanciran iz operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska
2007 – 2013.
Kozjanski park je prijavitelj i vodeći partner u projektu.

Ostali partneri u projektu su: RISO Zavod za razvoj i poboljšanje infrastrukture te socijalnog okruženja Ptuj, Razvojna agencija Kozjansko, Turistička zajednica općine Marija Bistrica, Turistička zajednica Sjeverno Zagorje, Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije, Turistička zajednica grada Krapine, Javna ustanova „Park prirode Medvednica“ i Grad Sv. Ivan Zelina

Projektno područje sa slovenske strane obuhvaća: Pomurje, Podravje, Haloze i Dravinjske gorice,
Voglajnsko – Sotelska Slovenija i područje Kozjanskog parka. Sa hrvatske strane obuhvaća: Varaždinsko, Krapinsko i Zagorsko područje.

I slovenska i hrvatska strana projektnog područja su prožete kulturnom, sakralnom i prirodnom baštinom koju želimo povezati i promovirati kroz zajednički turistički proizvod Marijanski hodočasnički put. Projekt se usredotočuje na Marijanska svetišta, odnosno crkve od kojih su mnoge hodočasničke.
U Sloveniji se ističu Ptujska gora i Svete gore nad Bistricom ob Sotli, a na hrvatskom dijelu projektnog područja posebno mjesto zauzima hodočasnički centar Marija Bistrica koji je hrvatsko narodno svetište.
S obje strane granice postoje mnoga mjesta i objekti koji su turistički neprepoznati usprkos velikom potencijalu. Ovaj im projekt nudi dodatnu vrijednost i priliku da postanu dijelom turističke ponude Marijanskog hodočasničkog puta.
Marijanski hodočasnički put dakle predstavlja novi turistički proizvod u Sloveniji i Hrvatskoj koji povezuje ponudu hodočasničkih centara i ostalih mjesta s obje strane granice.

Ciljevi projekta: uspostavljanje prekograničnog Marijanskog hodočasničkog puta koji će povezivati marijanska hodočasnička središta i druga marijanska svetišta na projektnom području; trasirani i označeni prekogranični Marijanski hodočasnički put za pješake; pločama označeni kulturni objekti na prekograničnom Marijanskom hodočasničkom putu; postavljanje informativnih ploča na glavnim točkama prekograničnog Marijanskog hodočasničkog puta; uređena odmorišta uz Marijanski hodočasnički put (stolovi, klupe, koševi za smeće); uređenje Lurdske jame Marijanskog svetišta kraj hodočasničke crkve u Zagorju kod Lesičnog; osiguravanje dugoročnog održavanja Marijanskog hodočasničkog puta; izrada vizualnog identiteta projekta; izdavanje promotivnog materijala o prekograničnom Marijanskom hodočasničkom putu (hodočasnički vodič, karta, prospekt, multivizija, hodočasnička knjižica, razglednice…); internet stranica projekta; zajednička robna marka, planirane i izvedene prekogranične mjere oglašavanja i trženja; sastavljanje zajedničkih prekograničnih turističkih paketa za hodočasničke – pješake i one koji putuju autobusima; uspostava mreže turističkih ponuđača za potrebe hodočasničkog turizma;  sudjelovanje na turističkim sajmovima u Sloveniji, Hrvatskoj i u državama Europske unije; turistički hodočasnički proizvodi/rukotvorine; pokretna izložba o Marijanskom hodočasničkom putu; provedba stručnog savjetovanja o povijesno-umjetničkoj baštini na Marijanskom hodočasničkom putu i izdavanje zbornika referata; edukativne radionice za nositelje i rukovoditelje prirodne i kulturne baštine kao i za turističke ponuđače; osposobljeni lokalni turistički vodiči; svečano otvaranje Marijanskog hodočasničkog puta.

Trajanje projekta: 1.10.2009. – 30.9.2011.