Označenost puta

Oznake i putokazi za planinske puteve Oznake europskih pješačkih puteva Oznake i putokazi za tematske pješačke puteve Informativna tabla Informativni pano

OZNAČENOST MARIJANSKOG HODOČASNIČKOG PUTA U SLOVENIJI

Marijanski hodočasnički put je u Sloveniji označen u skladu sa Zakonom o planinskim putevima (NN RS 61/2007) i Uputama za označavanje tematskih pješačkih puteva.

Tamo gdje Marijanski hodočasnički put dijeli trasu s planinarskim putem, isti je u skladu sa Zakonom o planinskim putevima označen bijelo-crvenim planinarskim oznakama, strelicama za smjer i crvenim putokazima s bijelim natpisima.
     
Na dijelovima kojima prolazi i europski pješački put se dodatno koriste i žuto-crvene oznake.
            
Na ostalim dijelovima je Marijanski hodočasnički put u skladu s Uputama za označavanje tematskih pješačkih puteva označen bijelo-žutim oznakama, žutim strelicama za smjer i žutim putokazima s crnim natpisima za tematske pješačke puteve.

Na glavnim križanjima puteva je putokazima dodana i tabla s logotipom Marijanskog hodočasničkog puta.

Na važnijim točkama Marijanskog hodočaničkog puta stoje informativni panoi koji sadrže sve važne informacije o putu.

Uz sve Marijanske crkve na putu i druge istaknute objekte kulturne baštine nalazimo informativne table s važnijim podacima.

Uz put je uređeno 30 odmorišta.