Varianta 1 - etapa 6: RUDIJEV DOM POD DONAČKO GORO – LOŽNO – DOM NA BOČU – (Kostrivnica) – PEČICA –


PRIRODNE ZNAMENITOSTI:

•    stanište sase (velikonoćnice), Boč

•    Kraljevo i Ignacijevo vrelo, Kostrivnica
•    šumski rezervat Boč
•    šumski rezervat Plešivec
•    Paviljon kaktusa, Cerovec pod Bočem
•    Marijina stopa, Ljubična
•    Jagodičevi hrastovi, Preloge
•    dvorski park Jelšingrad, Šmarje pri Jelšah

Varianta 1 - etapa 6: RUDIJEV DOM POD DONAČKO GORO – LOŽNO – DOM NA BOČU – (Kostrivnica) – PEČICA –

Stanište sase (velikonoćnice), Boč

Varianta 1 - etapa 6: RUDIJEV DOM POD DONAČKO GORO – LOŽNO – DOM NA BOČU – (Kostrivnica) – PEČICA –

Kraljevo vrelo