Varianta 1 - etapa 5: PTUJSKA GORA – JELOVICE – BUKOVJE – RUDIJEV DOM POD DONAČKOM GOROM

PRIRODNE ZNAMENITOSTI

•    bukova prašuma, Donačka gora
•    božika, Donačka gora
•    Park prirode Boč–Donačka gora
•    stanište Juvanove čuvarkuće, Donačka gora