Varijanta 2 - etapa 7: OLIMJE – VIRŠTANJ – BUČE – MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

PRIRODNE ZNAMENITOSTI:

•    stara vinska loza na Banovini, Virštanj
•    Gruska jama, Puščavnikova jama, Buče
•    Kodrinov bezdan, Buče
•    Pustišekova jama, Lastnič
•    Kraški izvor »Davjek«, Dekmanca
•    Žurajev hrast, Križan Vrh
•    izvor Trebčice, Trebče
•    tjesnac rijeke Bistrice »Prišjek«, Zagaj

 

Varijanta 2 - etapa 7: OLIMJE – VIRŠTANJ – BUČE – MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

Gruska jama, Puščavnikova jama, Buče

Varijanta 2 - etapa 7: OLIMJE – VIRŠTANJ – BUČE – MMP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

Pustišekova jama, Lastnič