Varijanta 2 - etapa 4: PTUJ – VIDEM PRI PTUJU – PODLEHNIK – PTUJSKA GORA

PRIRODNE ZNAMENITOSTI:

•    Habjaničeva, Mahereva i Murkova lipa, Videm  Ptuju
•    Ptujsko jezero, Ptuj
•    Park prirode Šturmovci
•    ribnjak, Tržec
•    Haloški bunar, Gorca
•    tisa, Ptujska Gora
•    jezero Dežno, Dežno pri Podlehniku