Varijanta 1 - etapa 7: ŠMARJE PRI JELŠAH – ZAVRŠE PRI GROBELNEM – BOTRIČNICA – ŠENTJUR

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    crkva sv. Lovrenca, Močle
•    crkva sv. Miklavža, Sotensko pri Šmarju
•    crkva sv. Vida, Šentvid pri Grobelnem
•    crkva sv. Ožbolta, Uniše
•    crkva sv. Ahaca, Stopče
•    crkva sv. Rozalije, Šentjur
•    crkva sv. Primoža i Felicijana, Primož pri Šentjurju
•    Muzej arheološkog nalazišta Rifnik, Šentjur
•    Stalna izložba New Swing Quarteta, Šentjur
•    Ipavčeva kuća, Šentjur
•    Plečnikov bunar u vrtu Ipavčeve kuće, Šentjur
•    kipovi braće Ipavec, Šentjur
•    Muzej Južne željeznice, Šentjur
•    crkva sv. Jurija, Šentjur
•    Galerija Zgornji trg, Šentjur
•    kužni stup iz Marija Dobja, Galerija Zgornji trg, Šentjur
•    kip Franje Malgaja, Šentjur

Varijanta 1 - etapa 7: ŠMARJE PRI JELŠAH – ZAVRŠE PRI GROBELNEM – BOTRIČNICA – ŠENTJUR

Crkva sv. Ožbolta, Uniše

Varijanta 1 - etapa 7: ŠMARJE PRI JELŠAH – ZAVRŠE PRI GROBELNEM – BOTRIČNICA – ŠENTJUR

Crkva sv. Primoža i Felicijana, Primož pri Šentjurju