Varijanta 1 - etapa 6: RUDIJEV DOM POD DONAČKO GORO – LOŽNO – DOM NA BOČU – (Kostrivnica) – PEČICA – LJUBIČNO – SLADKA GORA – ŠMARJE PRI JELŠAH

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    crkva sv. Florijana, Sv. Florijan
•    crkva sv. Marjete, Boč
•    partizanska bolnica, Boč
•    crkva sv. Nikolaja, Boč
•    Grilova kapela, Cerovec pod Bočem
•    sjenik Toplar kod Kraljevog vrela, Kostrivnica
•    crkva sv. Lenarta, Drevenik
•    crkva sv. Rozalije, Spodnji Gabernik
•    crkva sv. Mihaela, Pečica
•    crkva sv. Nikolaja, Lemberg
•    trg Lemberg sa stupom srama i magistratom, Lemberg
•    ruševine utvrde Lemberg, Lemberg
•    crkva sv. Pankracija, Lemberg
•    Kalvarija i crkva sv. Roka, Šmarje pri Jelšah
•    Jelšingrad, Šmarje pri Jelšah

Varijanta 1 - etapa 6: RUDIJEV DOM POD DONAČKO GORO – LOŽNO – DOM NA BOČU – (Kostrivnica) – PEČICA – LJUBIČNO – SLADKA GORA – ŠMARJE PRI JELŠAH

Crkva sv. Nikolaja, Boč

Varijanta 1 - etapa 6: RUDIJEV DOM POD DONAČKO GORO – LOŽNO – DOM NA BOČU – (Kostrivnica) – PEČICA – LJUBIČNO – SLADKA GORA – ŠMARJE PRI JELŠAH

Crkva sv. Lenarta, Drevenik