Varijanta 1 - etapa 5: PTUJSKA GORA – JELOVICE – BUKOVJE – RUDIJEV DOM POD DONAČKOM GOROM


KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    crkva sv. Bolfenka, Jelovice
•    crkva sv. Mohora i Fortunata, Kupčinji Vrh
•    crkva sv. Antona Pustinjaka, Stoperce
•    crkva sv. Donata pod Donačkom goro
•    križ na Donačkoj gori


 

Varijanta 1 - etapa 5: PTUJSKA GORA – JELOVICE – BUKOVJE – RUDIJEV DOM POD DONAČKOM GOROM

Crkva sv. Bolfenka, Jelovice

Varijanta 1 - etapa 5: PTUJSKA GORA – JELOVICE – BUKOVJE – RUDIJEV DOM POD DONAČKOM GOROM

Crkva sv. Mohora i Fortunata, Kupčinji Vrh