Varijanta 4 - etapa 3: GORIŠNICA – FORMIN – BORL – MGP ZAVRČ/DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    Šveičova kapelica, Formin
•    Leplinova kapelica, Gajevci
•    utvrda, Muretinci  
•    Majcenovičeva kapelica, Dolane
•    utvrda Borl, Dolane
•    crkva sv. Trojstva, Dolane
•    crkva sv. Ane, Veliki Vrh
•    dvorac Zavrč, Zavrč
•    crkva sv. Miklavža, Zavrč
•    crkva sv. Mohorja, Turški Vrh
•    znamenje u obliku stupova, Turški Vrh

Varijanta 4 - etapa 3: GORIŠNICA – FORMIN – BORL – MGP ZAVRČ/DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA

Utvrda Borl, Dolane

Varijanta 4 - etapa 3: GORIŠNICA – FORMIN – BORL – MGP ZAVRČ/DUBRAVA KRIŽOVLJANSKA

Crkva sv. Ane, Veliki Vrh