Varijanta 3 - etapa 5: PTUJSKA GORA – JELOVICE – BUKOVJE – ŽETALE – MGP GRUŠKOVJE/MACELJ – (MP Zgornji Leskovec/Cvetlin)

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    crkva sv. Mihaela, Žetale
•    crkva sv. Boštjana, Čermožiše
•    etnološka zbirka „Vukova domačija“, Dobrina pri Žetalah
•    crkva sv. Avguština i crkva sv. Marije Magdalene, Sveti Avguštin
•    etnografska zbirka, Velika Varnica

 

Varijanta 3 - etapa 5: PTUJSKA GORA – JELOVICE – BUKOVJE – ŽETALE – MGP GRUŠKOVJE/MACELJ – (MP Zgornji Leskovec/Cvetlin)

Crkva sv. Mihaela, Žetale

Varijanta 3 - etapa 5: PTUJSKA GORA – JELOVICE – BUKOVJE – ŽETALE – MGP GRUŠKOVJE/MACELJ – (MP Zgornji Leskovec/Cvetlin)

Etnološka zbirka „Vukova domačija“, Dobrina pri Žetalah