Varijanta 2 - etapa 7: OLIMJE – VIRŠTANJ – BUČE – MGP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    crkva sv. Andreja, Olimje
•    Banovina, Virštanj
•    crkva sv. Filipa i Jakoba, Sela
•    crkva sv. Trojstva, Dobležiče
•    crkva sv. Petra, Buče
•    crkva sv. Nikolaja, Polje ob Sotli
•    Trebeže, Križan Vrh
•    kameno znamenje, Črešnjevec
•    znamenje na Obrežu, Zagaj

Varijanta 2 - etapa 7: OLIMJE – VIRŠTANJ – BUČE – MGP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

Crkva sv. Trojstva, Dobležiče

Varijanta 2 - etapa 7: OLIMJE – VIRŠTANJ – BUČE – MGP BISTRICA OB SOTLI/RAZVOR

Crkva sv. Petra, Buče