Varijanta 1 - etapa 10: PODSREDA – (Koprivnica) – GRAD PODSREDA – SVETE GORE – MGP BISTRICA OB SOTLI / RAZVOR

KULTURNE ZNAMENITOSTI:

•    utvrda Podsreda
•    Kunejeva klet, Gorjane nad Podsredo
•    spomenik tolaru, Osredek pri Podsredi
•    Preskarjev mlin, Osredek pri Podsredi
•    kapela Lurdske Majke božje, Koprivnica
•    Kolarevo domaćinstvo, Trebče
•    Osojnikov križ, Zagaj
•    Svete gore nad Bistrico ob Sotli (kapela sv. Jurija, sv. Martina, sv. Sebastijana i sv. Fabijana, Lurdska 
     kapela), Zagaj
•    kapela Božja noga, Zagaj
•    kameno znamenje Zvezani križ, Zagaj
•    bunar, Bistrica ob Sotli
•    crkva sv. Petra, Bistrica ob Sotli
•    Kravaričevo domaćinstvo, Kunšperk
•    ruševine utvrde Kunšperk, Kunšperk
•    trg Kunšperk
•    crkva sv. Križa, Ples

Varijanta 1 - etapa 10: PODSREDA – (Koprivnica) – GRAD PODSREDA – SVETE GORE – MGP BISTRICA OB SOTLI / RAZVOR

Utvrda Podsreda

Varijanta 1 - etapa 10: PODSREDA – (Koprivnica) – GRAD PODSREDA – SVETE GORE – MGP BISTRICA OB SOTLI / RAZVOR

Kapela Lurdske Majke božje, Koprivnica